نظرسنجی

وب سایت جدید بانک کارآفرین تا چه حد مورد رضایت شما واقع شده است؟
نتایج نظرسنجی (انتخابها: 348)
بسیار زیاد
( 88 نفر   25.3% )
زیاد
( 28 نفر   8% )
متوسط
( 42 نفر   12.1% )
کم
( 25 نفر   7.2% )
بسیار کم
( 165 نفر   47.4% )