صفحه اصلیتماس با ماتماس با مدیرعامل

تماس با مدیرعامل

ما مشتری را کارفرمای اصلی خود می‌دانیم

مدیریت بانک کارآفرین با ارج نهادن به نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده و سودمند شما مشتریان گرامی، از آن ها به عنوان منبع و دستمایه ای ارزشمند به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان بهره خواهد گرفت. از این رو پیشنهادات و انتقادات شما را شخصا بررسی نموده، دستورات مقتضی بر حسب مورد صادر خواهد نمود.

تماس با مدیرعامل
*
*
*
*
*


* = ضروری