صفحه اصلیخدمات بانکینرخ سود سپرده‌ها

نرخ سود سپرده‌های ریالی

نوع سپرده (پرداخت به صورت ماهانه)

نرخ سود

سپرده کوتاه‌مدت عادی و پشتیبان 
8 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه 3 ماهه
12 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه 6 ماهه
14 درصد
 سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید 1 سال
16 درصد
 سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید 2 سال
18 درصد

نرخ سود سپرده‌های ارزی

مدت سپرده ارزی/نوع ارز
دلار USD
پوند GBP
یورو EUR
درهم امارات AED
یک ماهه
0.1 درصد
0.05 درصد
0.05 درصد
0.1 درصد
سه ماهه
0.15 درصد
0.1 درصد
0.1 درصد
0.15 درصد
شش ماهه
0.25 درصد
0.15 درصد
0.15 درصد
0.25 درصد
یک ساله
0.35 درصد
0.25 درصد
0.25 درصد
0.35 درصد